Voorlopig resultaat


Het College van Kerkrentmeesters deelt u met dankbaarheid mee dat de voorlopige toezegging voor actie kerkbalans, inclusief de schatting van nog niet ontvangen toezeggingen, een bedrag heeft opgeleverd van € 898.000. Hiermee is het begrote bedrag gehaald zodat het komende jaar al het werk in onze gemeente doorgang kan vinden.  Dank aan de Heere die ons met deze opbrengst opnieuw overlaadt met zijn gunstbewijzen.
Ook dank aan alle vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend en aan alle gemeenteleden, jong en oud die door hun toezegging aan dit resultaat hebben bijgedragen.

Jannes van de Willige
Voorzitter College van kerkrentmeesters

Wanneer?

De actie is gehouden van 12 t/m 21 januari 2017.

waar gaat uw geld naartoe?