Ruth, Bijbelstudie 1

Bijbelstudie 1: "Groot voor de Heere"
Lukas 1: 5 - 25 en Maleachi 4: 5 + 6

Van harte welkom! Er is kinderoppas aanwezig.

Meer informatie? Of een kopie van de Bijbelstudie?
Neem even contact op via hterstal@hotmail.com

Terug naar agenda