Kerkblad- en websiteredactie

Kopij s.v.p. mailen naar kerkblad@hervormdrijssen.nl  
's maandags uiterlijk tot 11.30 uur.


Rooster voor het inleveren van kopij voor Ons Kerkblad en Jeugdrubriek:
   

Juli:
maandag 3 juli: voor kerkblad van vrijdag 7 juli
maandag 10 juli: voor kerkblad en jeugdrubriek van vrijdag 14 juli
maandag 17 juli: voor kerkblad van vrijdag 21 juli
maandag 28 juli: voor kerkblad ven jeugdrubriek van vrijdag 28 juli (Dit kerkblad
                                 is voor 4 weken.)

Augustus:
maandag 21 augustus: voor kerkblad van vrijdag 25 augustus


Hieronder vindt u de gegevens van de eindredacteuren van het kerkblad van de Hervormde Gemeente Rijssen:


mevr. D. Mensink-Baan
Hagweg 5, tel. 520218
E-mail: dinjamensink@gmail.commevr. J.A. Plomp-Lusseveld
C. Huygensstraat 23, tel. 543424
E-mail: janmplomp@solcon.nl


mevr. G.H. Kreijkes-Zwoferink
Baankamp 6, tel. 789801
E-mail: henrietkreijkes@hotmail.com


Activiteit aanmelden

Heeft u een activiteit en wilt u deze graag vermelden in de centrale agenda op de homepagina van de website?

Mail uw activiteit naar: activiteit@hervormdrijssen.nl

Mail de volgende informatie:
- Titel activiteit
- Datum
- Locatie
- Tijden
- Eventuele kosten