Meditatie van de week

God de HEERE regeert

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. ...En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand.’ (Openbaring 4 : 1 en 2)


Hierna zag ik. Ik, dat is Johannes. Balling op Patmos. Om het getuigenis van Jezus Christus. Uitgeschakeld. Maar hij wordt door Zijn verhoogde Meester weer ingeschakeld. Hij heeft nog werk voor Zijn dienaar. Johannes moet een boodschap doorgeven aan zeven gemeenten. Ofwel aan de kerk van zijn dagen. Maar het is een boodschap ook aan de kerk nu. Daarom krijgt Johannes het nodige te horen en te zien. Wij mogen meekijken.
Johannes ziet een deur. Die deur staat open. Op zich is dat niet vreemd. Dit zien wij ook, dagelijks. Het bijzondere is dat Johannes die open deur in de hemel ziet. Hij mag zodoende in de hemel kijken. Wat ziet hij daar? Er staat een troon. En op die troon zit Iemand. Een troon. Waar denkt u dan aan? Aan een koning. Ook in dit geval is het een koning. Maar hier is het niet minder dan God.
Waarom ziet Johannes dit? Met het oog op zichzelf. Om Johannes te bemoedigen laat God dit zien: Johannes, hiermee zeg Ik je, het is niet over en uit. Niet de keizer van Rome, de duivel of wie of wat dan ook hebben het voor het zeggen, maar Ik.
Johannes moet het doorgeven aan de gemeenten. Belangrijk en nodig voor hen. Bij alle dreiging en gevaar. Door vervolging van en verdrukking voor allen die in de Heere Jezus geloven. Als je dan afgaat op wat je meemaakt, ziet en voelt, zou je de moed opgeven. Het geloof vaarwelzeggen.
En dat is van alle tijden. Ook wij geven onze ogen en oren de kost. Ook als het gaat om de gemeente en de kerk. Dan kun je door de feiten en cijfers, die er niet om liegen, ontmoedigd raken.
Als je let op de machthebbers in onze tijd. Wie hebben het nu voor het zeggen en hoe? We kijken naar Amerika, Rusland, Noord-Korea, IS, enz. We horen van vervolging die in de wereld plaatsvindt. Dichtbij van zovele uitschrijvingen. Van toegeven aan verleiding en verzoeking, waardoor de kerk en gemeente verlaten worden. Van de invloed van de duivel daarachter. En we kijken richting de toekomst. Waar gaat dit heen? Hoe lang houden we het nog vol als kerk en gemeente?
Daartegenover staat het Woord van de levende God. Dit Woord. Over de troon in de hemel. Over God Die erop zit. Hij heeft het voor het zeggen. Dat zien we niet. We zien juist zoveel andere dingen. Maar de Heere laat het ons horen, lezen om ons daarmee te verzekeren: Dat was toen, maar het zal ook altijd zo zijn. Dat geeft moed en hoop. In het heden en voor de toekomst.
Het gaat erom dat wij dit Woord geloven. Op deze God en Koning vertrouwen. Ziende op Zijn Zoon Jezus Christus Die gezegd heeft: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.' Hij is Heere, Koning. Dat moet zeker zijn voor de lezers van Openbaring. Voor en boven alles wat nog gaat komen in de volgende hoofd- stukken. In de tijd van Johannes en in onze tijd. Dat geeft troost.
Daarom mogen we zingen in geloof: ‘God de HEER’ regeert’. En blijven we dat ook doen. Tot eer van onze machtige God en Koning op de troon.
?
WCZ.

Meditatie
Elke week schrijft een predikant van de Hervormde Gemeente Rijssen een meditatie voor het kerkblad. Deze meditatie willen we ook graag hier op de website met u delen.

Meditatie van deze week:
Geschreven door ds. W.C. Zuijderduijn
predikant wijk 2