Meditatie van de week

Wat ons te doen staat!

Micha 6 : 8


Op de vraag wat Israël, maar ook u en mij vandaag te doen staat, is de profeet Micha in zijn antwoord duidelijk. Goed doen! Maar wat is goed? Ik heb het gevoel dat het antwoord op deze vraag steeds lastiger en ingewikkelder wordt. We leven in een tijd waarin overgeleverde normen en waarden aan een geweldige slijtage onderhevig zijn. Goed doen - zo denken we vaak- is wat iedereen doet, maar dat is nog maar zeer de vraag. In ieder geval komen wij daar voor het aangezicht van God niet mee klaar.

Maar kun je dan weten wat goed is? Ik denk dat dat niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Immers daarover heeft de Heere Zich uitgesproken in Zijn Woord. Niet in de zin dat we overal een pasklaar antwoord op hebben, maar wel dat het ons gaandeweg in de omgang met God duidelijk(er) wordt. Het probleem is echter dat we vaak niet willen weten hoe het zit. Dát is het punt.

Zo was het ook bij het volk Israël in de tijd van de profeet Micha. Het wordt door de profeet opgeroepen zich over z'n manier van handelen tegenover de Heere God te verantwoorden. De profeet legt hen de vraag voor waarom ze de afgoden zijn gaan dienen? Zeg eens: ‘In welk opzicht is de Heere in gebreke gebleven?’ En dan blijkt dat ze willens en wetens de Heere verlaten hebben. Dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Dat is in de loop van de geschiedenis ook gebleken. God laat niet met Zich spotten.

Het dreigende onheil brengt het volk tot de vraag hoe het kan worden afgewend. Soms door grote en uitzonderlijke off ers? Het antwoord is: nee. De enige weg die het volk tot behoud gewezen wordt, is de weg van de bekering, van het zich buigen voor God. Luisteren naar Zijn wil. Hij heeft u, o mens, bekend gemaakt wat goed is. Dat is een woord waar ook niemand van ons onderuit kan. Goed en kwaad kan niet verklaard worden uit de ontwikkeling van de samenleving, maar vindt haar duiding in Gods gebod. Hij alleen weet wat goed, wat heilzaam voor ons is.

Drie dingen worden hier achtereenvolgens genoemd: recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig wandelen met uw God.

Goed doen is recht doen. Dat betekent de ordeningen van God respecteren en in praktijk brengen. Jezus zal later zeggen: de wil doen van Mijn Vader Die in de hemelen is. Niet wat ik wil, maar wat Hij wil. Dat is de waarborg voor de shalom, de vrede.

Het tweede wat de profeet noemt, is goedertierenheid lief te hebben. Hier ligt de nadruk vooral op de gezindheid van waaruit gehandeld wordt. Zoals God ons Zijn liefde betoont, zo verwacht Hij van u en mij dezelfde houding t.o.v. onze naaste. Niet als een soort tegenprestatie, maar als dankbare erkenning voor wat ik aan goedheid en genade van Hem mocht ontvangen.

Het derde wat de profeet noemt, is het ootmoedig wandelen met uw God. Dat is de garantie voor het leven zoals God het bedoeld heeft. Niet rennen, maar de tijd nemen voor de ontmoeting met God. Úw God, de God van het verbond, de God van uw doop. Ingaan op wat van Godswege tot je komt. De Geest niet in de weg staan, maar je door Hem bij de hand laten nemen en uit Christus leven. Dat is goed. Dat is zegenrijk. Niet alleen toen, maar ook vandaag!

Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen.

Meditatie
Elke week schrijft een predikant van de Hervormde Gemeente Rijssen een meditatie voor het kerkblad. Deze meditatie willen we ook graag hier op de website met u delen.

Meditatie van deze week:
Geschreven door ds. J.W. Goossen,
Vriezenveen.