Diaconielcollecte a.s. zondag voor noodhulp in Azië en Sint Maarten

De diaconie heeft daarom besloten om nu al een bedrag van € 10.000,- over te maken aan de hulpverlenende organisaties en wil daarom de opbrengst van de diaconiecollecte bestemmen voor deze noodhulp. Mocht de collecte meer opbrengen dan € 10.000,- dan

Lees meer

Uitnodiging themadienst gericht op jongeren zondagavond in de Schildkerk om 18.30 uur.

Ds. J. van het Goor zal dan preken over het thema ‘Heb je H(h)em gezien? Vanuit het jaarthema ‘Open je ogen’.

Lees meer

Leerdienst zondag 24 september

Het onderwerp is: ‘Door Zijn Naam behouden’, over zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Deze leerdienst is de eerste van een serie van zes over ‘God de Zoon en onze redding’.

Lees meer

Jozua -app

De beslissing om weg te doen wat hindert in het wandelen met de HEERE en dagelijks de omgang met Hem te zoeken. De dagelijkse rubriek ‘De Bijbel voor jou’ tref je aan op de jongeren- en gezinspagina. In dit onderdeel lees je eerst uit de Bijbel en kr

Lees meer

Zondagsschool begint weer a.s. zondag

De zondagsschool wordt gehouden in twee kerkgebouwen: in Sion en in De Hoeksteen. We beginnen om 13.45 uur.

Lees meer

Koffiedrinken na de morgendienst in De Hoeksteen 24 september a.s.

Het is al weer even geleden, maar zondag 24 september is er 's morgens na de dienst weer koffiedrinken in De Hoeksteen. Wees welkom! Fijn om elkaar zo te ontmoeten.

Lees meer

Speciaal voor jou!

In onze kerk hebben we ook zorg en aandacht voor de naaste met een verstandelijke beperking. We vinden het heel belangrijk dat zij zich thuis voelen in onze gemeente, juist omdat zij hele speciale parels zijn in Gods hand. In de aangepaste catechese leren

Lees meer