Voorbereiding Heilig Avondmaal

Zondag 26 november zal er in alle morgendiensten voorbereiding Heilig Avondmaal zijn.

Lees meer

Zondag 26 november eeuwigheidszondag

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Evenals vorig jaar staan we op deze zondag stil bij en gedenken we de gemeenteleden die in het voorbije kerkelijk jaar, sinds 20 november 2016, zijn gestorven en worden hun namen genoemd. We

Lees meer

Censura Morum

Op zondag 3 december mag het Heilig Avondmaal weer gevierd worden in het midden van de gemeente. Vanuit het betrokken toezien op en omzien naar elkaar is er het Censura Morum. Hier kunnen broeders en zusters die in het onderlinge gesprek elkaar liefdevol

Lees meer

Zingen na de dienst Schildkerk 3 december a.s.

Namens wijk 1 en wijk 5 nodigen wij u uit na de dankzeggingsdienst in de Schildkerk op 3 december een aantal liederen met elkaar te zingen.

Lees meer

Ouderenmiddag en kerstviering 14 december a.s.

Op donderdag 14 december a.s. zal er weer een ouderenmiddag zijn. We hopen dan in Sion de kerstviering te houden. Het programma bestaat uit samenzang, meditatie en declamatie. De leiding berust bij ds. J. van het Goor. De middag begint om 14.30 uur en zal

Lees meer

Reformatieherdenking

Reformatieherdenking. Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen dat binnen onze gemeente werd gewerkt aan het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst rond het feit dat het jaar 2017 in het teken staat van 500 jaar Reformatie. Het voornemen bestond om i

Lees meer

Vertrouwenspersonen

Graag willen we onze ervaring in de praktijk brengen en mensen ondersteunen. Daarom ook vanaf hier de oproep: als je in een moeilijke periode zit in je leven en je zou het fijn vinden om iemand te hebben die een tijdje met je meeloopt, neem dan contact op

Lees meer

Spaaractie boodschappenpakketten Emté en Plusmarkt

De diaconie heeft in de ontvangsthallen van alle kerken (bij de Schildkerk in de Learkamer) verzameldozen staan, waarin gemeenteleden deze zegels kunnen in-leveren.

Lees meer

Weekdiensten.

Inmiddels zijn in de Schildkerk de weekdiensten weer begonnen op de woensdagavond. Dit seizoen is het onderwerp: ‘Door de wereld gaat het Woord’. We staan stil bij momenten uit de zendingsreizen van de apostel Paulus. Al kort na de uitstorting van de

Lees meer