Reformatieherdenking

Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen dat binnen onze gemeente werd gewerkt aan het organiseren van een herdenkingsbijeenkomst rond het feit dat het jaar 2017 in het teken staat van 500 jaar Reformatie. Het voornemen bestond om in de maand november een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Dat is niet gelukt. Het plan was opgevat om met zoveel mogelijk kerkgenootschappen uit Rijssen een gezamenlijke herdenking te organiseren. Daarvoor bleek helaas onvoldoende draagvlak te zijn. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft vervolgens besloten om zelf een bijeenkomst te organiseren. Daarvoor is een aantal sprekers benaderd, maar die bleken niet beschikbaar in de maand november. Het is daarbij goed om te vermelden dat vanuit onze gemeente deze sprekers niet eerder waren benaderd; dat zou voorbarig zijn geweest gelet op de plannen om gezamenlijk, met andere kerkgenootschappen, een herdenking te organiseren.
De plannen zijn aldus gewijzigd dat op dit moment wordt gewerkt aan een herdenkingsbijeenkomst in januari 2018. Deze herdenking zal een terugblik op Refo500 vormen, maar vooral ook vooruitblikken op de toekomst. Wat heeft de Reformatie ons voor de toekomst te zeggen – en hoe kunnen we het gebed ‘dat de Heere samen zal voegen wat nu nog gescheiden is’ meer tot uitvoer brengen?
Te zijner tijd zult u hierover nader worden geïnformeerd.

Terug naar nieuws