Spaaractie boodschappenpakketten Emté en Plusmarkt

Spaaractie boodschappenpakketten. Bij de supermarken van de Emté en de Plusmarkt worden in de komende maanden spaaracties gehouden (bij de
Emté tot 6 januari 2018 en bij de Plusmarkt tot 27 januari 2018). Tegen inleve-ring van zegels kan een boodschappenpakket worden opgehaald. De diaco-nie heeft in de ontvangsthallen van alle kerken (bij de Schildkerk in de Lear-kamer) verzameldozen staan, waarin gemeenteleden deze zegels kunnen in-leveren. De diaconie zal deze pakketten verdelen onder de mensen die wel iets extra’s kunnen gebruiken.
Uw zegels zijn van harte welkom!

Terug naar nieuws