Weekdiensten.

Inmiddels zijn in de Schildkerk de weekdiensten weer begonnen op de woensdagavond. Dit seizoen is het onderwerp: ‘Door de wereld gaat het Woord’. We staan stil bij momenten uit de zendingsreizen van de apostel Paulus. Al kort na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag lezen we dat het Woord van God ‘wies’, zich verbreidde (Handelingen 6) en door de wereld ging om mensenharten te raken en tot geloof en bekering te brengen. Achtereenvolgens zullen de volgende schriftgedeelten aan de orde komen:
24 januari: In het openen van het Woord zien wij Christus in Zijn heerlijkheid.  Handelingen 17: 1-14 
7 februari: In toenemende mate werft het Woord.  Handelingen 19: 11-23
21 februari: Gebonden aan en door het Woord.  Handelingen 20: 17-38
Wij hopen ook dit seizoen weer velen van u in de Schildkerk te ontmoeten onder het Woord!

Terug naar nieuws